Ga naar hoofd inhoud
Verdouw gaat verder

Verdouw gaat verder

Een van de kernwaarden van Verdouw is dienstbaar. Vanuit deze kernwaarde wil Verdouw een bijdrage leveren aan ‘de bestrijding van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling’. Om die reden is in maart 2016 de stichting Verdouw gaat Verder opgericht door Verdouw Bouwproducten. Dit om daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven aan maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Vanuit de stichting steunen wij de hulpbehoevende medemens dichtbij en ver weg.

Hoe gaan we te werk?

Jaarlijks kijken samen met onze collega's voor welk project we ons als collectief gaan inzetten. Medewerkers van Verdouw kunnen een initiatief indienen. Het is daarna aan de initiators om via verschillende mogelijkheden hun project of goede doel intern te verkopen. Daarna wordt door middel van stemming het project of goede doel gekozen waarvoor wij als Verdouw ons gaan inzetten in het komende jaar. 

In 2022 steunt Verdouw gaat Verder een pittig project? Lees verder op de website waar we ons dit jaar voor inzetten.

Gesteunde projecten in de afgelopen jaren

  • In 2023 gaan we de locatie Herstart van het Leger des Heils aan de IJssellaan in Gouda helpen om de woonkamer inclusief keuken op te knappen en een overkapping te plaatsen in de tuin. Lees meer op onze blog of op de website van verdouw gaat verder.
  • In 2022 steunden we dit jaar een project van Inclusive Trading Initiative. Het doel van deze stichting is om samen met ondernemers in Rwanda, mensen te helpen uit de armoede te komen door ondernemerschap te stimuleren en hen te helpen om een goede opbrengst te krijgen voor hun producten. Bij dit project worden boerengezinnen geholpen bij de teelt van chilipepers die geschikt zijn voor export naar de Europese markt. De afgelopen jaren is het programma gegroeid naar 1.000 boerengezinnen. De komende jaren wil ITI groeien naar het ondersteunen en begeleiden van 2.000 boeren.
  • In 2021 hielpen we Stichting Help Flores! bij de opening van een nieuwe waterwinkel op het Indonesische eiland Flores. Op dat eiland heeft circa 65% van de bevolking nog géén toegang tot schoon drinkwater. Inmiddels heeft SHF! 5 waterwinkels geopend, inclusief pick-up truck voor het transport. De waterwinkels voorzien de dorpen in de levensbelangrijke basisbehoefte van schoon drinkwater en het concept is ook zelfredzaam en biedt meerdere personen werkgelegenheid. Verdouw gaat Verder heeft in 2021 het geld opgehaald om een nieuwe winkel inclusief truck te realiseren voor € 30.000,-. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd van € 15.000,- voor de aanschaf van een nieuwe ambulance voor het plaatselijke ziekenhuis. Hiermee kan de gezondheidszorg, die ook daar sterk onder druk stond door de Corona pandemie, sterk verbeterd worden.
  • In 2020 hielpen we stichting Bolji Zivot met vier bouw- en renovatieprojecten in Bosnië. Met onze bijdrage werden de toiletten van twee schoolgebouwen gerenoveerd en het dak van een ander schoolgebouw volledig vernieuwd. Ook leverden we een bijdrage aan de totale renovatie van een multifunctioneel centrum in Tekucica, waar de verschillende bevolkingsgroepen in het land zich gezamenlijk inzetten voor de gemeenschap.
  • In 2019 steunden wij een project dichtbij: Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden. Dit centrum richt zich op jongeren met ernstig, niet aangeboren hersenletsel. In het najaar van 2018 heeft een nog jonge werknemer van Verdouw Bouwproducten een ernstig ongeluk meegemaakt in zijn vrije tijd. Met de keuze om ons in te zetten voor het Daan Theeuwes Centrum wilden we iets doen voor jonge mensen in een vergelijkbare situatie. Samen met het DTC is gekozen om de ontvangstruimte met de balie te verbouwen. Deze ruimte was minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers omdat zij hun rolstoel niet tot onder de balie kunnen rijden.
  • In 2018 werkten we samen met Stichting Help Flores!, om de arme bevolking van het Indonesische eiland Flores te ondersteunen. Wij zetten ons in om een röntgenapparaat (€18.000,-) voor het ziekenhuis te realiseren en 75 toilet- en wasunits (kosten €500,- per stuk) te plaatsen bij huizen en scholen in het bergdorp Kajowain.
  • In 2017 heeft Stichting Verdouw gaat Verder de Voedselbank in Gouda ondersteund. De voedselbank helpt de armsten in de regio door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor is de voedselbank afhankelijk van de steun van mensen en bedrijven. Met verschillende sportieve activiteiten zoals volleyballen, fietsen en een pittige wandelroute langs de kust, hebben we een mooi bedrag opgehaald van €10.000,- voor de Voedselbank!
  • In het oprichtingsjaar 2016 is Stichting Verdouw gaat Verder een samenwerking aangegaan met de stichting Proplan. Deze stichting zet zich actief in om de allerarmsten in de regio Bosnië en Kroatië te ondersteunen. Met de geweldige inzet van collega’s en relaties van Verdouw Bouwproducten hebben we kunnen realiseren dat er twee huizenzijn gebouwd en een school volledig is gerenoveerd. Alles bij elkaar een enorm project, waarvoor € 75.000,- is opgehaald!

Help jij ook mee?

Ook jij kunt met ons meedoen! Dit kan op verschillende manieren;