Ga naar hoofd inhoud
Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

De wereld verandert en ons werk verandert mee. Medewerkers maken deze veranderingen in hun werk in een steeds sneller tempo mee. Van hen wordt steeds meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. En omdat de pensioenleeftijd steeds meer opschuift moeten zij dit ook langere tijd vol blijven houden. Daarom geeft Verdouw binnen haar organisatie aandacht aan Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in staat zijn om gezond, productief en met plezier het huidige en toekomstige werk te willen en kunnen blijven doen. Dit wordt bereikt als de drie elementen aandacht krijgen: Werkvermogen, Vitaliteit en Employability. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid:

  • De medewerker van Verdouw voelt zich verantwoordelijk om duurzaam een aantrekkelijke werknemer te blijven en hij heeft handvatten om hieraan te werken. Hij weet waar hij staat en waar hij heen wil. 
  • De organisatie en het management kan de werknemer in dit ontwikkelproces adequaat begeleiden en ondersteunen. 

Duurzaam Inzetbaar blijven, vraagt verandering van gedrag. Dat is niet iets dat ‘zomaar’ gebeurd. Eerst zal een medewerker zich bewust moeten worden van hetgeen hij/zij echt wilt en/of wat ze echt in huis hebben. Vervolgens kan iemand door een goede oriëntatie op zijn/haar mogelijkheden en wensen een aantal scenario’s vormgeven (je ontwikkel pad). 

Vanuit deze gedachte heeft Verdouw haar medewerkers een assessment aangeboden dat is ingestoken op de elementen: WILLEN – KUNNEN – DOEN

  • WILLEN (vitaliteit) gaat over vitaliteitsdimensies, en richt zich in het algemeen op de vraag ‘Waar sta jij in je werk?’ ben je nog gemotiveerd? , heb je voldoende energie? Levert je huidige werk(omgeving) nog voldoende plezier op in je werk. 
  • KUNNEN (employability) gaat over je daadwerkelijke competenties en vaardigheden. ‘Welke talenten heb jij?’ 
  • DOEN gaat over het daadwerkelijk in actie komen. Hoe staat het met jouw bereidheid om in actie te komen? En welke kwaliteiten kun jij daarbij inzetten? 

Op basis van dit assessment is een persoonlijk rapport gemaakt dat iedere individuele deelnemer heeft ontvangen. Op basis van dit rapport zijn de medewerkers in gesprek gegaan met hun leidinggevenden om doelen te bepalen voor de komende jaren.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.